Ariler kimlerdir

Ariler hakkında bilgi, Ariler kimlerdir

Ariler (Sanskrit dilinde arya: “soylu”), Tarih öncesi dönemlerde İran’da ve Hindis­tan’ın kuzeyinde yaşamış halktır. Güney As­ya’da konuşulan Hint-Avrupa dilleri Ari dilinden türemiştir. “Ariler” terimi, 19. yüzyılda “Hint-Avrupalı” ile eş anlamlı sa­yılmış, daha sınırlı olmakla birlikte Hint- İran dillerini adlandırmak için de kulla­nılmıştır. Ari terimi, çağdaş dilbilimde yal­nızca Hint-Âri dilleri için kullanılır.

19. yüzyılda ortaya atılan “Ari ırk” kavra­mı, Joseph-Arthur Gobineau ile Houston Stewart Chamberlain tarafından hararet­le savunuldu. Bu kurama göre, Hint-Avru­pa dillerini konuşan Ari ırk, insanlığın gerçekleştirdiği tüm ilerlemenin tek yaratıcısıydı ve manevi değerler bakımından “Samiler”den, “Sarı” ve “Siyah” ırklardan daha üstündü. En katışıksız Âri topluluğu ise Germenlerdir. Antropologlar tarafından 19.   yüzyılın ikinci çeyreğinde çürütülen bu görüşe Adolf Hitler ve Naziler sahip çıkmış, Yahudileri, Çingeneleri ve “Âri olmayan” öteki ırkları ortadan kaldırmaya yönelik devlet politikasının dayanağı yapmışlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.