Aridisol Topraklar

Aridisol Toprakların Özellikleri

Aridisol toprak nedir… Aridisol topraklar , kurak bölge toprağı olarak da bilinir, çöllerde ve kurak bölgelerde en çok görülen toprak türüdür. Toprak sınıflandırmasındaki 10 toprak sınıfı içinde en yaygını olan aridisoller, yeryüzündeki toplam top­rak alanının altıda birini kaplar. Sulak bölge topraklarından çok daha seyrek bir bitki örtüsü taşıdıkları için, aridisol toprakların organik madde içeriği de düşüktür. İnce ve küçük parçacıkları sürükleyerek geride bir çakıl birikimi ya da çöl örtüsü bırakan rüzgârlar, bu toprakların oluşmasında önemli rol oynar.

Aridisol Topraklar Oluştuğu Bölgelerin Özellikleri

Aridisol toprakların oluştuğu bölgelerde, çözünebilir tuzları çözecek ya da kil mine­rallerini taşıyabilecek pek az su vardır. Bu toprakların çoğunda, belli bir derinlikte, az miktardaki suyun yüzeyden süzebildiği kal­siyum karbonat birikiminden oluşmuş bir kireç katmanı görülür. Birçok aridisol top­rakta da, kil minerallerinin bir zamanlar büyük ölçüde yer değiştirdiğini gösteren kalın bir kil katmanı bulunur. Kireçli ve killi aridisol topraklar argid altsınıfına, geri ka­lanlar da ortid altsınıfına girer. İşlenmemiş haliyle tarıma elverişli olmayan aridisol topraklar, örneğin ABD’nin batısındaki vadilerde olduğu gibi, sulamayla çok verim­li hale getirilebilir. Bununla birlikte, yete­rince geçirgen olmayan bu topraklarda aşırı sulama yüzey tuzlanmasına neden olabilir. Aridisol Topraklar hakkında bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.