Antalya Kırkgöz Hanı Özellikleri

Antalya Kırkgöz Han, Antalya-Isparta karayo­lunda, Çubuk Boğazı yakınında Selçuklu kervansarayı. Adını yakınındaki kaynaklar­dan alır. Yazıtında Anadolu Selçuklu hü­kümdarı II. Keyhusrev (hd. 1237-46) tara­fından yaptırıldığı belirtilmekteyse de, ya­pım tarihi okunamamaktadır. Uzun ekseni kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Sağır duvarları ve bunların hem köşelerinde, hem de kenarlarındaki kare planlı dayanak kuleleriyle kaleyi andı­ran bir görünümü vardır. Güney cephesin­deki dışa çıkıntılı taçkapısı bezemesizdir. Bu kapının arkasındaki giriş eyvanından geçi­lerek dikdörtgen planlı avluya ulaşılır. Eyvanın iki yanındaki tonozlu birer oda, avlunun güney kenarını oluşturur. Doğu ve batı kenarlarında ise avluya dik sivri tonozların yan yana sıralandığı açık bölüm yer alır. Bu tonozların arasındaki duvarlar ikişer ke­merle delindiği için her birinden iki yanda- kilere geçilebilir. İki tonoz sırasının da kuzey ucunda kapalı ve öbürlerinden daha büyük birer mekân vardır; bunlar birer kapıyla avluya bağlanır. Avlunun dördüncü (kuzey) kenarında, yapının bütün enini kaplayan, ince uzun kapalı bölüm yer alır. Kapısı ortada, taçkapmın tam karşısındadır. Üzeri boydan boya tek bir sivri tonozla örtülüdür. Doğu ve batıdaki iki dar kenarın­da bulunan ikişer mazgaldan ışık alır.

Kırkgöz Han hiç bezemesiz yalın görünü­müyle öbür Selçuklu kervansaraylarından ayrıldığı gibi, günümüze çok sağlam durum­da ulaşmış olması bakımından da ilginç bir örnektir.

eokul-meb.com

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.