Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri

Anonim halk edebiyatı genel özellikleri kısaca, anonim halk edebiyatı özellikleri hakkında bilgi

Anonim Halk Edebiyatı

Söyleyeni bilinmeyen, toplumun ortak­laşa meydana getirdiği, besteli, yabancı etkilerden uzak, dili sade, hece ölçüsüy­le söylenen edebiyat koludur. Mani, türkü, bilmece, atasözü, halk hikâyeleri, destan,1 masal, ninni, tekerlemeler bu türe girer.

Anonim halk edebiyatı tümüyle halkın ortak eserleridir. Genellikle folklora daya­nır. Kukla, Meddahlık, Karagöz, Ortaouyu- nu.Tulûat tiyatrosu, Köy oyunları, efsa­neler, masallar,Nasreddin Hoca ve İncili Çavuş fıkraları, Bektaşi fıkraları, Hikâye­ler bu bölüme girer. Ağızdan ağıza yayıla­rak adı bilinmeyen sanatçılar tarafından meydana getirilmiştir. Genellikle saz eşli­ğinde söylenir. Dörtlükler halinde oluşur. Halk hikâyeleri bile saz eşliğinde ezgili ola­rak anlatılır. Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Kö- roğlu… gibi halk hikâyelerinde nazım-nesir karışık bir anlatım vardır. Anonim halk ede­biyatı ürünlerini meraklı kişiler CÖNK’lere yazarak unutulmaktan kurtarmışlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.