Anlatımda Duruluk Nedir Örnekler

Paragrafta Anlatımda Duruluk Nedir Örnekleri, Anlatımda Duruluk Konu Anlatımı

Duruluk

Anlatımda, gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır. Güzel ve etkili bir anlatımda gereksiz ek veya söz tekrarlarına yer verilmez.

  • Aynı anlamı veren sözcüklerin bir arada kullanılması duruluğu bozar.

ÖRNEK

“Mecburen evden çıkmak zorunda kaldık.” cümlesinde aynı anlama gelen “mecburen” sözcüğüyle “zorunda kalmak” bir arada kullanılmış ve cümlenin duruluğu bozulmuştur. Cümleyi “Evden çıkmak zorunda kaldık.” ya da “Mecburen evden çıktık.” biçiminde söylediğimizde duru bir anlatım sağlanmış olur.

“Kişiden kişiye değişen, yoruma açık bir konuyu tartış­manızı istiyorum.” cümlesinde “kişiden kişiye değişmek” ile “yoruma açık olmak” aynı anlamlara gelen sözler olduğundan, bu cümlenin de duruluğa aykırı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz.

“Sana itimadım, güvenim, saygım sonsuz.” cümlesinde “itimat” ile “güven” aynı anlama gelen sözcüklerdir. Gereksiz sözcüklerin kullanılması anlatımda engel teşkil eder ve anlamın duruluğunu bozar.

  • Eklerin gereksiz kullanımı duruluğu bozar.

ÖRNEK

“Birçok şehirlerde bulundum.” cümlesinde “-ler” çokluk eki duruluk ilkesine aykırı olarak kullanılmıştır, cümleden çıkarıl­malıdır. Çünkü “birçok” belgisiz sıfatı zaten çokluk bildirmektedir.

 

  • Kimi zaman zamirlerin belirtilmemiş olması açıklığı bozar.

ÖRNEK

“Beni aradığını duyunca çok şaşırdım.” cümlesi şu iki anlama gelebilir: “Senin beni aradığını duyunca çok şaşırdım.” ya da “Onun beni aradığını duyunca çok şaşırdım.” Dolayısıyla açıklığı sağlamak için “senin” ya da “onun” zamirlerinden hangisi kastediliyorsa cümlede o belirtilmelidir.

  • Virgül eksikliği ya da virgülün yanlış kullanılması açıklığı bozar.

ÖRNEK

“Sunucu yönetmeni sahneye davet etti.” cümlesinden yönetmenin sunucu olduğu anlamı da çıkmaktadır. Cümledeki “sunucu” sözcüğünden sonra virgül (,) koyduğumuzda açıklık sağlanmış olur.

Bir paragrafta gereksiz sözcük veya eklere yer verilmişse o paragraf duru değildir. Anlatımda duruluk nedir, paragraf anlatımda duruluk örnekleri konu anlatımı.

5 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.