Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Yazı

Ankara’nın Başkent Oluşu Hakkında Bilgi, Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Yazılar

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıy­la Kurtuluş Savaşımız başladı. Mustafa Kemal yurdun içerisindeki durumu ve kurtuluş çarelerini halka anlatmak için Amasya’ya, Er­zurum’a ve Sivas’a gitti. Oralarda halkla toplantılar yaptı. Milletin seçeceği temsilcilerin Ankara’da toplanmalarını istedi.

Mustafa Kemal Paşa, seçilen temsilcilerle 27 Aralık 1919 tari­hinde Ankara’ya geldi.

O zamana kadar Osmanlı Devleti’nin başkenti istanbul’du. 12 Ocak 1919’da Osmanlı Mebusan Meclisi son defa toplandı, 16 Mart 1919 günü ingilizler istanbul’u işgal ederek Mebusan Meclisi’ni bastılar, Milletvekillerinin bir çoğu Anadolu’ya geçti, Yakala­nan milletvekilleri hapse atıldı, Bütün bu olaylar, Osmanlı Mebu­san Meclisinin toplanacağı ve ülkenin yönetileceği bir başkentin kalmadığını gösteriyordu, Öyleyse milletvekillerinin toplanabile­ceği ve ülkenin yönetilebileceği yeni bir başkente ihtiyaç vardı, Ankara, yerleşim yeri olarak Anadolu’nun ortasında, cephe­lere eşit uzaklıktaki bir kentti, Savaşın yönetimi ve cephelerle ileti­
şimi kolaydı. Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri ile yeni seçilen mil­letvekillerinin bir merkezde toplanmaları gerekiyordu, Bunu ger­çekleştirmek için 19 Mart 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ba­zı illere ve komutanlıklara bir genelge gönaerdi. Bu genelgede Osmanlı Devleti’nin egemenlik olarak sona erdiği belirtiliyor ve Türk ulusunun kendi egemenliğini yine kendisinin koruyacağı, başka bir ulusun korumalığını kabul etmeyeceği tüm dünyaya duyuruluyordu, Bu genelgeden sonra Osmanlı Mebusan Mecli­sinden gelen üyelerle, seçilen temsilciler, Ankara’ya gelmeye başladılar, Ankara halkı onları coşkuyla, sevgiyle karşılayıp bağ­rına bastı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da top­landı. Ankara, artık vatanın kalbinin attığı yer olmuştu. Meclis, ilk oturumaa Mustafa Kemal Paşa’yı Meclis Başkanı olarak seçti, Mustafa Kemal Paşa, bu küçük kentte vatanı kurtarmak için plan­lar yapmaya başladı. Düzenli ordular kuruiau, Bu ordular inö­nü’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da düşmanları yendi. 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması ile Kurtuluş Savaşı’mız zaferle sonuçlanmış oldu.

Lozan Barış Antlaşması ile düşmanlar tamamen yuraumuz- dan çekildiler. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’mız aevam ederken Ankara’yı yeni kurulacak devletin başkenti olarak düşü­nüyordu. Çünkü istanbul, jeopolitik konumuyla başkent olmaya uygun değildi. Ankara’nın Anadolu’nun tam ortasında olması, askerî bakımdan da başkent olmaya elverişliydi.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu düşüncelerini gerçekleştirmek için 13 Ekim 1923 günü ismet Paşa ve on dört milletvekili arkada­şı, Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine bir yasa önergesi verdiler. Önerge mecliste oylanarak kabul edil­di, Böylece Ankara, yeni devletimizin başkenti oldu, Alınan bu karar, Anayasa’mızın 3, maddesinde değişemeyecek maddeler arasında yerini aldı,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Başbakanlığın, Devlet Başkan­lığının, bakanlıkların, yüksek yargı organlarının ve ordu komutanlıklarının bulunması nedeniyle başkent Ankara, ülkemizin yönetim merkezidir,

Ankara başkent olduktan sonra hızla gelişti. Çok katlı modern binalar yapıldı, Üniversiteler, fabrikalar, iş yerleri kuruldu, Şehrin alt yapısı yeniden yapıldı, Alt geçitler, üst geçitler, metro hattı ve yeşil alanları ile çağdaş bir başkent durumuna geldi, Nüfus yoğunluğu ile de Ankara, yurdumuzun ikinci büyük şehridir,

Ankara’nın başkent oluşu, her yıl 13 Ekim günü kentte coşku­lu törenlerle kutlanır. Törenlere Ankara’nın simgesi olan seğmen­ler ile öğrenciler, askeri birlikler, çeşitli dernekler ve devlet yetkili­leri katılır. Törenlerde Ankara’nın başkent olmasının anlamı ve önemi anlatılır.

Ankara’nın Başkent Oluşu Hakkında Bilgi ve Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.