Anapara Ne Demek

Anapara Nedir

Anapara, ödünç verilen paranın aslı (re’sü’l- mal). Getirebileceği faizin karşıtı olarak kullanılır. Kural olarak faizler anapara kav­ramına girmez.

Alacaklı, vadesi gelmiş bir alacakta, borç­lunun yapacağı kısmi bir ödemeyi kabul etmeyebilir. Borçlu alacaklıya, işleyen faiz­leri ana borçtan ayn olarak öderse, alacaklı bu ödemeyi reddedemez. Çünkü faizin ödenmesi asıl borç konusu olan anaparanın kısmen ödenmesi niteliğinde değildir. Faiz, ödenmesi gereken anaparanın aynlmaz par­çası değil, ona bağlı ikincil bir haktır.

Alacaklı, borçlunun kısmen yapacağı öde­meyi kabul etmişse, borçlu için faiz ve giderler açısından iki durum ortaya çıkar.

Eğer borçlu günü gelmiş faizleri ya da giderleri ödemekte gecikmemişse, bu borcu anaparaya mahsup edebilir; eğer bu faiz ve giderleri ödememişse, ödeyinceye değin alacaklının onayı olmadıkça ana borca mah­sup edemez. Alacaklı alacağın bir bölümü için kefalet, rehin ya da benzeri teminat almışsa, borçlu, kısmen ödeme yaptığı zaman, bu ödemeyi teminatı daha iyi olan bölüme mahsup etmek hakkına sahip değildir. Anapara Ne Demek

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.