Anamur Nereye Bağlı

Anamur Nereye Bağlı, Anamur Nerede

Anamur, Akdeniz Bölgesi’nde, İçel iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 2.005 km2 (1986) olan Anamur ilçesi batıda Antalya, kuzeyde Karaman illeri, kuzeydo­ğuda Gülnar, doğuda Bozyazı ilçeleri, gü­neyde de Akdeniz ile çevrilidir.

İlçe toprakları, kıyıdaki dar ova şeridi dışında çok engebeli ve dağlıktır. Batı To­roslar’ın silikleştiği Taşeli Platosunda yer alır. Batı Toroslar’ın güneydoğu ucundaki Karaçal Tepesi ilçenin kuzeybatı kesiminde 2.339 m’ye erişir. İlçe topraklarından kay­naklanan suları Anamur Çayı boşaltır. Evci­ler yöresine kadar çok dik ve dar bir vadi içinde akan çay, bundan sonra güneye döner ve tabanı genişlemeye başlar. Kıyıya yaklaştığında ise iyice genişleyerek Anamur Ovasını oluşturur. Kuzeyde yer alan Taşeli Platosu, ovayı hem soğuk kuzey rüzgarların­dan korur, hem de denizden gelen yağmur bulutlarını tutar. Bu nedenle ova çok yağış aldığı gibi, don olayına da çok seyrek rastlanır. Dolayısıyla bitkisel üretim çok gelişmiştir. Bir sıcak iklim bitkisi olan mu­zun Türkiye’de, Alanya ve Erdemli’den başka yetiştiği tek yer Anamur’dur. İlçe doğal güzellikler açısından zengindir. Kumsalları, ormanları, mağaraları ile tu­rizm için elverişli bir çevredir. Bazı canlan­malar olmakla birlikte, turizmin Anamur’da gelişkin olduğu henüz söylenemez. İlçedeki ana ekonomik etkinlik bitkisel üretimdir. Tarım alanlarının sınırlılığına karşın, toprak çok verimli olduğu için gelir yüksektir. Kıyı kesiminde başta muz, portakal ve limon olmak üzere çeşitli sıcak iklim meyveleri, ayrıca pamuk, susam, yer fıstığı ve sebze türleri yetiştirilir. Turfanda sebzeciliğin önem kazandığı ilçede birçok sera vardır. Daha kurak iç kesimlerde tahıl ekilir. Teras­lama yöntemiyle yapılan bağcılık gittikçe önem kazanmaktadır; badem üretimi de önemlidir. Hayvancılık, özellikle yüksek kesimlerde ve eşik alanlarında önemli bir gelir kaynağıdır. En çok büyükbaş hayvan­lar beslenir. İlçe, Akdeniz kıyısında yer almasına karşın, balıkçılık gelişmemiştir. Anamur’un Antik Çağdaki adı Anemurion’du. İÖ 6. yüzyılda Perslerin, İÖ 333]te de Büyük İskender’in egemenliğine girdi. İÖ 322’de Selevkosların eline geçti. İÖ 2. yüz­yılda korsanların saldırısına uğrayan yöre İÖ 1. yüzyılda başlayan Roma egemenliği sırasında korsan etkinliğinden kurtarıldı. Bizans döneminde Arap akınlarının başla­masından sonra, uzun bir süre Araplarla Bizanslılar arasında el değiştirdi. 11. ve 12. yüzyıllarda Anadolu Selçuklularının, daha sonra Karamanlıların egemenliğinde kaldı. Osmanlılara bağlanması 15. yüzyılın ikinci yarısında oldu. 19. yüzyıl sonlarında Adana vilayetine bağlı İçel sancağının bir kazası olarak yönetiliyordu.

Anamur kenti Anamur Ovasında, Akde­niz kıyısında kurulmuştur. Kent halkı daha çok bitkisel üretimle uğraşır. Turizmle uğra­şanların sayısı da artmaktadır.

İki bölümden oluşan antik Anemurion yerleşmesi, bugünkü kentin 6 km güneybatı- sındadır. Yukarı kentte tiyatro, odeion, hamam, bazilika, sütunlu cadde, aşağı kent­te ise nekropol vardır. İki katlı, mozaik döşemeli hamam, buluntular arasında en iyi durumda olanıdır. Nekropolde büyük biı kilise bulunmaktadır. Anamur Kalesi 3. yüzyılda Roma döneminde yapılmış, 1230’da Karamanlılar zamanında onarılmış­tır. Büyük bölümü sağlamdır. Anamur nerenin ilçesi.

Anamur Belediyesi 1865’te kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe, 65.767; kent, 37.335.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.