Amonyum Nitrat Nedir

Amonyum Nitrat Nedir

Amonyum nitrat (NH4NO2), genellikle gübre ve patlayıcı madde yapımında kulla­nılan, amonyak ve nitrik asit tuzu. Piyasa­daki amonyum nitrat, yaklaşık yüzde 33,5 oranında ve tümü bitkiler tarafından kulla­nılabilecek nitelikte azot içerir. Yapay güb­re yapımında en çok kullanılan azotlu bileşiktir. Toz alüminyum ile amonyum nitrat karışımı olan amonallerin yükseltgen maddesini oluşturan bu bileşik, başka patla­yıcıların patlama hızını azaltmak amacıyla da kullanılır. Örneğin amonyaklı dinamitler olarak bilinen patlayıcılarda, nitrogliserinin (gliserintrinitrat) patlama hızı amonyum nit­ratla denetim altına alınır.

Amonyum nitrat renksiz ve kristalleşmiş bir maddedir; 169,6°C’de erir, sudaki çözü­nürlüğü de yüksektir. Sulu çözeltisi ısıtıldı­ğında ayrışarak diazot monoksit gazını (gül­dürücü gaz) verir. Katı amonyum nitrat kapalı bir hacimde ısıtıldığında patlayarak bileşenlerine ayrıldığından, bu maddenin taşınmasını ve depolanmasını kurallara bağ­layan yönetmelikler çıkarılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.