Amip Nedir Nasıl Ürer ve Beslenir

Amip Nedir, Amip Nasıl Ürer Beslenir

Amip, Rhizopoda (kökayaklılar) sınıfının Amoebida takımından mikroskobik tek hücreli canlıların ortak adı. En çok bilinen türü olan Amoeba proteus, tatlı su ve göllerin dibindeki çürümüş bitkilerin arasında yaşar.

Oysa amiplerin çoğu asalak yaşayan canlı­lardır. İnsanın sindirim sisteminde barınabilen altı amip türünden biri olan Ehtamoeba histolytica amipli dizanteriye yol açar. Serbest yaşayan ve birbi­rine yakın iki cins olan Acanthamoeba ile Naegleria’nm insanda ve öbür omurgalılar­da çeşitli hastalıklara yol açtığı saptandıktan sonra biyoloji ve tıp alanındaki önemi giderek artmıştır.

Amiplerin en belirgin özelliği, yalancıayak (psödopod) denen ve hareket etmelerini sağlayan geçici sitoplazma uzantıları oluştu­rabilmeleridir. Amipsi hareket denen bu tür devinim, hayvanların yer değiştirme hareke­tinin en ilkel biçimi olarak kabul edilir.

Hücre çekirdeği ile sitoplazmanın (hücre plazması) karşılıklı işlev ve ilişkilerini belir­lemeye yönelik hücre araştırmalarında en çok amipler kullanılır. Her amipte, peltemsi ve küçük bir sitoplazma kütlesi vardır. Bu kütle, ince bir dış zar, bu zarın hemen altındaki koyu kıvamlı ektoplazma katmanı ve iç bölümdeki tanecikli endoplazma kat­manından oluşur. Endoplazmada tanecikli bir hücre çekirdeği, daralıp genişleyebilen, saydam bir koful (kesecik) ile besin kofulla­rı bulunur. Ağzı ve anüsü olmayan amip, hücre yüzeyindeki herhangi bir noktadan besinleri alıp, artıkları atabilir. Beslenme sırasında, sitoplazma uzantıları besin parça­cıklarını çepeçevre sararak bir koful oluştu­rur; bu kofulun içine salgılanan enzimlerle parçacıklar sindirilir. Oksijen, çevredeki sudan hücrenin içine süzülür, metabolizma artıkları da gene hücre çeperlerinden suya boşaltılır. Daralıp genişleyerek amibin için­deki fazla suyu dışarı atan koful, çoğu deniz türlerinde ve asalak türlerde bulunmaz. Amipler eşeysiz üremeyle (ikiye bölünerek üreme) çoğalır.

Çevre koşullarının elverişsiz olduğu dö­nemlerde, amipler çevresinde bir kist oluş­turarak yaşamını sürdürebilir; bu durumlar­da bir küre gibi toplanır, suyunun çoğunu kaybeder ve koruyucu kılıf görevi yapan bir kist zarı salgılar. Çevre yeniden uygun duruma geldiğinde kılıf yırtılır ve amip yeniden ortaya çıkar. Amip nedir, amip nasıl beslenir konusunda bilgiler verdik.

6 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.