Alkibiades Kimdir

Alkibiades Biyografi, Alkibiades Kimdir

Alkibiades (Doğum tarihi y. İÖ 450, Atina – Ölüm tarihi 404, Frigya), Atinalı siyasetçi ve komutan. Yete­nekli olduğu kadar pervasız bir yöneticiydi. Atina’da yarattığı keskin siyasal karşıtlıklar, bu kentin Peloponnesos Savaşı’nda (İÖ 431-404) Sparta’ya yenilmesinin başlıca ne­deni olmuştur.

Varlıklı bir ailenin oğluydu. Ordu komutanı olan babası İÖ 447/446’da Boiotia’daki Koronia’da öldürüldüğünde küçük bir ço­cuktu. Vasiliğini üstlenen uzak akrabası ve devlet adamı Perikles siyasal önderlik peşin­de olduğundan, Alkibiades gerekli yönlen­dirme ve sevgiden yoksun kaldı. Alkibiades büyüdükçe yakışıklılığı ve kıvrak zekâsıyla çevresinde hayranlık uyandırdı. Ama aşırı savurgan, sorumsuz ve bencil bir kişilik kazandı. Sokrates’in sarsılmaz ahlakıyla keskin kavrayışından etkilenen Alkibiades, yakışıklılığı ve parlak zekâsıyla filozofun ilgisini çekti. Khalkidikia bölgesindeki Potidaia Savaşı’na (İÖ 432) birlikte katıldılar. Burada yaralandığında Alkibiades’i Sokrates savundu; Alkibiades de daha sonraları Atina’nın kuzeyinde yapılan Delos Savaşı (İÖ 424) sırasında Sokrates’in kaçmasına gözcülük ederek ona minnet borcunu öde­di. Ama, daha otuzuna varmadan, Sokra­tes’in hor gördüğü siyaset biçiminin nimetle­rine kapıldı ve öğretmeninin öngördüğü düşünsel dürüstlük ilkesini bir yana bıraktı.

Alkibiades İÖ 420’lerde kişisel savurganlık ve savaş alanındaki gözüpekliğiyle tanındı.

Bu arada Meclis’in önde gelen konuşmacılarından biri oldu. Atina’da barış eğilimleri belirince, ailesinin geçmişte Spar­ta ile olan ilişkilerini kullanarak Atina’ya barışı getirmenin saygınlığını kazanma umu­duna kapıldı. Alkibiades’i iyi tanıyan ve tarafsızca yargılayan tarihçi Thukydides’e göre, Alkibiades’i siyasete yönelten, Spartalıların görüşmeleri sağlam siyasi önderler aracı­lığıyla yürütmek istemeleri olmuştur.

İÖ 420’de ilk kez komutan olan Alkibia­des, barış görüşmelerini yürütmüş olan Nikias’a karşı çıkarak Atina’yı, Peloponnesos’un Argos, Elis ve Mantineia kent dev­letleri ile birlikte Sparta’ya karşı bir ittifak kurmaya itti. Sparta, Mantineia Savaşı’nda (İÖ 418) bu birliği yenilgiye uğrattı. Alkibi­ades, halkın savunucusu Hyperbolos’a (demogog siyasetçi Kleon’un ardılı) karşı Nikias’la güç birliği yaparak, bir tür sürgün cezasına çarptırılmaktan kurtuldu. 416’da Olympia’da yapılan oyunlara yedi yarış arabası ile katıldı ve birinci, ikinci ve dördüncülüğü alarak yeniden eski ününe kavuştu. Bu başarısı İÖ 415’te Sicilya’daki Syrakusa’ya büyük bir askeri birlik gönderil­me konusunda halkı ikna etmesini kolaylaş­tırdı. Seferin komutanlarından oldu. Ama birliğin denize açılacağı sırada, kent meydan­larındaki Hermes (Zeus’un ulağı ve yolcula­ra koruyucusu) büstlerinin kırılmış olduğu görüldü. Olayın yol açtığı panik içinde, Alkibiades kutsal değerlere saygısızlığı başlat­makla ve ayrıca Eleusis Ayinleri’ni bozmakla suçlandı. Hemen bir soruşturma açılmasını istediyse de başlarında Androkles’in (Hyperbolos’un ardılı) bulunduğu düşman­ları, suçlama karara bağlanmadan denize açılmasını sağladılar. Sicilya’ya vardıktan kısa bir süre sonra geri çağrılan Alkibiades, ülkesine dönerken kaçtı ve gıyabında ölüme mahkûm edildiğini öğrenince Sparta’ya geç­ti. Spartalılara Syrakusalılara yardım ede­cek bir komutan göndermelerini ve Attika’ daki Dekelia’yı güçlendirmelerini öğütleyerek Atina’ya iki önemli darbe indirdi. Bu arada ordusu ile Dekelia’da bulunan Sparta kralı II. Agis’in karısını baştan çıkardı.

Alkibiades İÖ 412’de Atina’nın İonya’daki müttefiklerini ayaklanmaya kışkırttı. Ama, bu sırada Sparta ona karşı tutum aldığından, Sardes’e giderek Pers valisini etkilemeyi denedi. Atina donanmasından bazı subayların tasarladığı oligarşik darbe için Perslerden mali destek sağlayabileceği­ni umuyordu. Bunu başaramayınca yöneti­mi ele geçiren subaylar tarafından bir yana itildi. Demokrasiye bağlı kalan ve onun yeteneklerinden yararlanmak isteyen Atina donanması ise Alkibiades’e çağrıda bulun­du. Sparta’nın Hellespontos donanmasını Abydos (İÖ 411) ve Kyzikos’ta (İÖ 410) yenerek Karadeniz’den gelen son derece önemli tahıl yolunun denetimini yeniden ele geçirdi. Böylelikle İÖ 411-408 arasında Atina’nın yeniden güçlenmesine yardımcı oldu. Başarılarının verdiği güvenle 407’de Atina’ya döndüğünde coşkuyla karşılandı; savaşta tüm yetki kendisine verildi. Dekelia’ daki Sparta kuvvetlerinin oluşturduğu tehli­keye karşın, kendisine özgü bir atılganlıkla Eleusis festival alayının başında yer aldı. Aynı yıl, yokluğu sırasında denizde uğranı­lan önemsiz bir yenilginin ardından, siyasal hasımları halkı ikna ederek görevden alın­masını sağladılar. Bunun üzerine Trakya’da bir kaleye çekildi. Ancak, Atina siyaseti için huzursuzluk kaynağı olmaya devam etti ve tüm siyasal uzlaşma umutlarını yıktı. Aigos-Potamoi’de Atinalılar Spartalılara karşı dikkatsiz davrandığında (İÖ 405) on­ları uyardı. Ama söyledikleri önemsenmedi. Spartalı amiral Lysandros’un beklenmedik saldırısıyla Atinalılar donanmalarını yitirin­ce, Alkibiades’in Trakya’daki kalesinde gü­venliği kalmadı. Anadolu’nun kuzeybatısın­daki Frigya’da Perslere sığındı. Spartalıların girişimiyle Pers satrapı tarafından öldürtüldü.

Alkibiades, arkasında çoğu uydurma pek çok öykü bırakan renkli bir kişiydi. Kendi kuşağının belki de en yetenekli simasıydı. Ama öz disiplinden yoksun oluşu ve dinmek bilmeyen tutkusu Atina için felaket oldu. Kleon ve ardıllarının temsil ettiği radikal yöneticiler, can alıcı bir dönemde ona karşı Atina’nın güvenliğini zayıflatan kıyasıya bir kavga yürüttüler. Öğretmeni Sokrates’in vurguladığı erdemlere uygun bir davranış sergileyemedi. İÖ 399’da Sokrates’e yönel­tilen Atina gençliğini yozlaştırma suçlamasına güç kazandıran kötü bir örnek oldu. Alkibiades hakkında bilgiler aktardık …

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.