Aliağa rafinerisi hangi ilimizdedir nerede

Aliağa rafinerisi nerede, aliağa rafinerisi hangi ilimizdedir

Aliağa Rafinerisi, Türkiye’nin en büyük ham petrol arıtma tesislerinden biridir. İzmir Aliağa’da kuruludur. Rafinerinin kurulmasına 1965’te karar ve­rildi. 1969’da SSCB’nin teknik ve mali işbirliğiyle inşaatına başlandı. Bu işbirliği anlaşması çerçevesinde SSCB, tesisin fi­nansmanı için gerekli 24,5 milyon dolar krediden başka makine yağı tesisleri dışın­daki bütün tesisler için gerekli mühendislik hizmetlerim ve makine donanımını da sağ­ladı. Söz konusu kredi 15 yıl vadeli ve yüzde 2,5 faizliydi.

Aliağa rafinerisi hakkında bilgiler:

Tesislerin yakıt bölümü 1972′ yılında, makine yağı tesisleri ise 1974 yılında üretime geçti. Türkiye’nin makine yağı üreten tek tesisi olan Aliağa’nın bu alanda yıllık kapasitesi 40 bin varildir. Yakıt tesisleri ise yılda 3,2 milyon ton kapasite ile üretime geçmiş, bu miktar sonradan 4,5 milyon tona yükseltil­miştir.

Aliağa’nın ham petrol işleme kapasitesi, Türkiye’deki rafinerilerin toplam kapasite­sinin yaklaşık yüzde 18’idir. Aliağa Rafinerisi’nde ulusal şebekeden bağımsız olarak elektrik üreten şebekeler de vardır. Gene rafineriye bağlı olan Aliağa Termik Santralı motorinle çalışmaktadır ve kurulu gücü 130 MW, yıllık üretimi ise 360 GW/saattir. Aliağa’da termik santraldan başka 60 MW kurulu gücü ve 180 MW/saat üretim kapasi­tesi olan bir çevrim santralı ile 140 MW kurulu gücü ve 840 GW/saat üretim kapasi­tesi olan bir otoprodüktor santralı da yapıl­mıştır.

İzmit Yarımca Petrokimya Tesisleri’nin talebi karşılayamaz duruma gelmesi üzeri­ne, Aliağa’da, Türkiye’nin ikinci petrokim­ya tesisi, Petkim’e bağlı Aliağa Petrokimya Müessesesi kurulmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.