Ali Kuşçu En Önemli Eserleri

Ali Kuşçu’nun En Önemli Eserleri

Astronomi ve matematik bilimlerinde yazdığı iki eser bulunan Ali Kuşçu’nun astronomi ile ilgili olan eseri Otlukbeli Savaşı sürmekte iken sonlandırılmıştır ve Fatih’e sunulmuştur. Bu sebeple kitap, Fethiye adıyla anılmaktadır. Üç bölümden oluşan eserin ilk bölümünde gezegenlerin hareketleri ile şekillerinden bahsedilmektedir.

Yerkürenin şekli ve yedi iklim hakkındaki ikinci bölümü gezegenlerin uzaklıkları ve yerküre ile ilgili bazı ölçüleri içeren son bölüm takip eder. Bu kitap döneminde büyük etki yaratmıştır. Elkitabı niteliğinde olan bu kitap medreselerde astronomi derslerinde kullanılmış olup yeni bulgular ortaya koymak amacıyla yazılmamıştır. Matematik ile ilgili olan eseri ise yine Fatih’in adına Muhammediye diye anılmaktadır.

Ali Kuşçu’nun Önemli Eserleri şöyle sıralanabilir: Muhammediye (matematik), Fethiye (astronomi), Kimya ve Fizik, Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (mücevherlerin dizilmesinde görülen salkım).

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu Eserleri Hakkında Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

7 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.