Akkor Lamba Nedir Özellikleri

Akkor lamba özellikleri, akkor lamba nedir kısaca hakkında bilgi

Akkor Lamba

Uygun bir şekilde seçilmiş maddeleri yüksek sıcaklıklara kadar ısıtarak ışık ver­mesini sağlayan yapıdaki ışık kaynakla­rına akkor lamba denir. Akkor lambalar­da katı ya da gazlar yakılarak ya da için­den elektrik akımı geçirilerek ısıtılırsa ken­dilerine özgü ve şartlara bağlı olarak de­ğişik renkte ışık salarlar.

İlk akkor lambayı, iki platin tel arasın­da ısıttığı kömür tozları ile meydana ge­tiren İngiliz Frederick de Moleyns yapmış­tır. Ancak aydınlatma amacı ile kullanı­lan akkor lambaları 1878’de İngiliz Sir Joseph Vilson Swan ve 1879’da ABD’li Thomas Alva Edison, boşaltılmış cam tüpler içinde karbonteli ısıtarak meydana getir­diler.

Edison bu yapıyı geliştirdiği için buluş onun adına kalmıştır. Bu tip lambalarda daha sonraları karbon yerine tungsten teli halka biçiminde kıvrılarak kullanıldı ve tüp içine önceleri azot, daha sonra diğer soygaz karışımları konuldu. Bu yenilik­lerle ışık verimi belirli ölçülerde artmış ol- du.

Çoğunlukla kullandığımız bu lambala­rın yanında çok parlak ışıklı karbonlu ark lambaları, akkor gömlekli lüks lambaları da kullanılmıştır.

akkor lamba

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.