4+4+4 EĞİTİM MODELİ YETERİNCE ANLATILMADI

Eğitim-İş, 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Yasası’nın uygulama sonuçlarına ilişkin 32 ilde 884 öğrenci velisiyle görüşerek anket çalışması yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre, ankete katılan velilerin yüzde 85’i 4+4+4 eğitim modelinin, Türk eğitim sistemine uygun olmadığını, yüzde 89’u 4+4+4 eğitim modeline destek vermediğini belirtti. Velilerin yüzde 45’i, 4+4+4 eğitim modelinin ideolojik bir uygulama olduğu yanıtını verirken, yüzde 78,7’si Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) güvenmediğini, yüzde 75’i Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e güvenmediğini ifade etti.

“4+4+4 EĞİTİM MODELİ YETERİNCE ANLATILMADI”

Araştırmaya göre, velilerin yüzde 70’i 4+4+4 Eğitim Modeli’nin içeriğini yeterince bilmediğini belirtirken, yüzde 80’i 4+4+4 için MEB’in okulları düzenlemediğini, yüzde 90,5’i de modelin yeterince anlatılmadığını ifade etti. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 45’i, 4+4+4’ün ideolojik bir uygulama olduğunu savunurken, yüzde 65’i 4+4+4 eğitim modelinin laik eğitime olumsuz etki yaptığı yönünde görüş bildirdi. Velilerin yüzde 89,7’si 60 ayın okula başlamak için uygun bir yaş olmadığını, yüzde 78’i de “Gelişimi tamamlanmamış öğrencilerin sınıfta uzun süre kapalı kalması, öğrencilerin sıkılmasına ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasına neden olacaktır” görüşünü paylaştı. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 80’i İmam Hatip ortaokulları ile liselerinin bir arada olmasını doğru bulmadığını belirtirken, araştırmadan şu sonuçlar ortaya çıktı:

“-Araştırmaya katılan velilerin yaklaşık yüzde 70’i 4+4+4 Eğitim Modeli ile öğrencilerin daha kalabalık sınıflarda okuyacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 88,2’si birinci sınıfa başlayan öğrencilerin yeni sisteme uyum sağlayamayacağı görüşünü paylaşmışlardır.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 90,5’i ortaokula başlayan öğrencilerin yeni sisteme uyum sağlayamayacağı görüşünü paylaşmışlardır.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 60’tan fazlası 60 aylık çocukların okula başlaması ile okul kazalarının artacağını belirtmişlerdir.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 69’u, ‘Kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan öğrenci sayısı artacaktır’ görüşünü paylaşmışlardır.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 87,5’i, 4+4+4 eğitim modeli ile sınav yaşının düşeceği, dershanelere gidiş oranının artacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.
-Araştırmaya katılan velilerin yüzde 80,1’i, kalabalıklaşan eğitim kurumlarının temizlik, güvenlik ısınma gibi sorunlarının artacağını belirtmişlerdir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.