3. Ahmet Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Devleti 3. Ahmet Dönemi Yenilikleri Nelerdir Kısaca

Yüz ikinci İslam halifesi olan III. Ahmet yirmi üçüncü Osmanlı padişahıdır.

IV. Mehmet ve Giritli Meh-Pare Emetullah Rabi’a Gül-Nuş Sultan’ın oğludur. Sultan II. Mustafa’nın kardeşidir. Eğitimi çok iyidir. Ünlü hocalardan tahsil ve terbiye almıştır.

Kendisini yeniçeriler padişah yapmıştır. Ancak yeniçeriler disiplinden çıkmıştır. Tahta geçer geçmez onları düzene sokmaya çalışmıştır fakat zaten kendisini tahta geçiren yeniçerilere karşı etkin olamamıştır.

Çorlulu Ali Paşa kendisi tarafından sadrazamlığa tayin edilmiştir ve ona çok yardımcı olmuştur. İdari konular, hazine ilgili konular onun çok iyi bildiği konulardır. Ayrıca III. Ahmet’in rakipleriyle mücadelesine katkısı çoktur.

Rusya’nın sıcak denizlere inme amacı ve Balkanları Slavlaştırma gayesi Rusya ile III. Ahmet döneminde gerginlik çıkmasına neden olmuştur.

3. Ahmet Dönemi Yenilikleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz.

3 yorum

  • Standart 3. Selimin Yaptığı Yenilikler

   Sponsor Bağlantılar

   3. Selimin Yaptığı Yenilikler (1789-1807)
   III. Selim, şehzadeliği ıslahat döneminde geçmiş, iyi eğitilmiş ve yeniliklere açık bir padişah olarak tanınmaktadır.

   III. Selim askeri başarısızlıkların kaynağını çağın gelişmeleriden geri kalınmasına ve yeniçeri ocağının disiplinsizliğine yordu. Bu amaçla Nizam-ı Cedit isimlili yeni bir ordu ve bu ordunun mali kaynağını sağlayıp denetlemesi içinde İrad-ı Cedit’i kurmuştur. Ve bu birliklerin eğitimi içinde Selimiye ve Levent’e eğitim kışlaları kurmuştur.

   Zayıflamış olan donanma tekrar elden geçirildi modernleştirilde ve gemi sayısı artırıldı.

   Kara ve deniz kuvvetleri için mühendislik merkezleri açılarak, yurtdışından uzmanlar getirtilerek eğitim vermesi sağlandı.

   Yerli üreticileri korumak için kapitülasyonların etkilerini azaltmaya çalıştı ve yerli malları kullanmaya teşvik çalışmaları yürüttü.

   Avrupa ülkelerinde sürekli elçilikler açtı. Böylece Avrupa’daki gelişmeleri daha yakın takip edebilecek ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirecekti.

   Dar üt-Tibeti-il Amire (devlet matbaası) kuruldu.

   Dış siyasete önem verildi. Sürekli büyükelçilikler açıldı.

   Yabancı dil öğrenimine ve kültür hareketlerine önem verildi.

   Yeniçerilerin Nizam-ı Cedit ve diğer ıslahatlardan doğan hoşnutsuzluğu, yeni ordunun külfetinin fazla olması gibi sebeplerden ötürü Kabakçı Mustafa isyanı çıkmış ve bunun sonucunda isyankarlar III. Selim’i tahttan indirerek IV. Mustafa’yı başa geçirmişlerdir.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.