2014 PMYO Başvuru Şartları ve Taban Puanı Açıklandı

2014 YGS’ye girip de polis olma hayali kuran binlerce adayın merak ettiği soru cevabını buldu. PMYO YGS Baraj puanı açıklandı. Bugün (2014) yapılan açıklamayla Emniyet Genel Müdürlüğü 2014 eğitim yılı Polis Meslek Yüksekokulu başvuru puanlarını duyurdu. Peki Polislik için PMYO YGS Baraj Puanı kaç ? İşte resmi açıklamaya göre ayrıntılar :

ygspmyobarajpuani

YGS PMYO Taban puanı 2014, YGS Polislik baraj puanları kaç, PMYO Polislik için YGS en az kaç puan almak gerekli hemen açıklayalım.

DUYURU !!!

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almış olmak,
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2014) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1991 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak),
f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Kasten işlenen ve kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,
4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tradresinden 16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında önbaşvuru yapacaklardır.

Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

İnternetten ön başvuru yapan adayların 21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç) başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuruyapabilirler. Ancak adaylar başvuru yaptıkları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasındabaşvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvurumüracaat sayılmaz.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
2- Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),
3- Aday Tanıma ve Bilgi Formu (indirmek için tıklayınız),
4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.)
5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
8-Askerlik hizmetini yapan adaylar için “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,
9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,
c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,
d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ:
16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında,

BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:
21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç),

BAŞVURU ÜCRETİ: 50 (Elli Türk Lirası).

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında 50(Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ: 20 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. ( 25 Mayıs hariç )

YAZILI SINAV TARİHİ
29 Haziran 2014 Pazar Günü

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ:
Daha sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI:
6481 Erkek 250 Bayan alınacaktır.

İRTİBAT ADRESİ :
Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA

WEB ADRESLERİ:

http://pmyo.pa.edu.tr

http://www.egm.gov.tr

http://www.pa.edu.tr

TEL : 0(312) 499 70 02
0(505) 318 85 00

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ

 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞIPolis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830Tel: 0 312 499 70 02Fax: 0 312 462 86 79 A.GAFFAR OKKAN PMYOSilvan YoluDİYARBAKIR 21000Tel: 0 412 326 12 51 – 53Fax: 0 412 326 10 65
AFYONKARAHİSAR PMYOHasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu ÜzeriAFYONKARAHİSAR 03100Tel : 0 272 213 17 42Fax : 0 272 213 44 90 AKSARAY PMYOKonya Yolu ÜzeriAKSARAY 68100Tel : 0 382 215 34 30 – 31Fax : 0 382 215 38 38
ADANA KEMAL SERHADLI PMYOYaşar Doğu Cad.Yüreğir / ADANA 01330Tel : 0 322 346 09 67 – 68Fax : 0 322 346 0969 AYDIN PMYOMimar Sinan Mah. Ali İhsan Paşa Bul. No:144AYDIN 09100Tel : 0 256 219 84 88Fax : 0 256 219 84 87
BALIKESİR PMYOPamukçu Kasabası İzmir YoluPamukçu / BALIKESİR 10140Tel : 0 266 257 11 92 – 93Fax : 0 266 257 11 95 ERZURUM PMYOAtatürk BulvarıPalandöken / ERZURUM 25070Tel : 0 442 315 72 87Fax : 0 442 315 26 69
ELAZIĞ Z.AĞAR PMYOÜniversite Mah. Hulusi Sayın Cad.ELAZIĞ 23100TEL : 0 424 247 69 20 – 21Fax : 0 424 247 69 22 GAZİANTEP PMYOGüven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad.Şehit Kamil / GAZİANTEP 27060Tel : 0 342 321 06 38 – 39Fax : 0 342 321 36 55
HATAY PMYOİskenderun Karayolu ÜzeriHATAY 31100Tel : 0 326 267 33 89Fax : 0 326 267 33 58 İSTANBUL Ş.BALCI PMYOŞenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad.Florya / İSTANBUL 34153Tel : 0 212 624 32 92Fax : 0 212 425 01 94
İZMİR R.ÜNSAL PMYOMenderes Cad..Şirinyer / İZMİR 35120Tel : 0 232 487 13 45Fax : 0 232 487 37 52 KAYSERİ PMYOErkilet BulvarıKocasinan / KAYSERİ 38090Tel: 0 352 351 02 1 3 -14Fax : 0 352 351 02 15
KASTAMONU PMYOSaraçlar Mah. Huzurevi Cad.KASTAMONU 37100Tel : 0 366 212 48 35Fax : 0 366 215 24 26 KIRIKKALE PMYOErenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad.Yahşihan / KIRIKKALETel : 0 318 224 68 75 -76Fax : 0 318 224 68 74
KIRŞEHİR PMYOGüldiken Mah. Şehit Mahmut Sarısakal Cad.KIRŞEHİR 40100Tel : 0 386 272 40 12Fax : 0 386 272 40 15 MALATYA PMYOAnkara AsfaltıMALATYA 44110Tel : 0 422 238 00 01 – 02Fax : 0 422 238 00 04
NİĞDE PMYOHıdırlık Mevki Kayseri Adana KarayoluNİĞDE 51100Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03Fax : 0 388 232 04 00 SAMSUN 19 MAYIS PMYOBafra Karayolu ÜzeriSAMSUN 55290Tel : 0 362 467 15 80 – 81Fax : 0 362 467 15 83
TRABZON PMYOYalı Mah. Polis Okulu Cad.Pelitli / TRABZON 61010Tel : 0 462 334 35 93Fax : 0 462 334 30 29

Yukarıda belirtilen PMYO baraj puanını tutturmuş olmak, Polis Meslek Yüksekokullarına kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. YGS Polislik için baraj puanını tutturan adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde mülakatlar için başvur yapabilecektir. PMYO’ya seçilebilmek için puan koşulunun yanında, başvuru hakkının verilmesi ve akabinde mülakatları geçmek gerekiyor.

YGS PMYO Baraj Puanı İle İlgili Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.