2014 Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli kağıt bedeli 2014 açıklandı. Vatandaşı yakından ilgilendiren değerli kağıt bedelleri 2014 işte yeni hizmet ücretleri :

2013 yılında geçerli olan 72 lira pasaport ücreti, 2014 yılından itibaren 75 liraya yükseltileceği belirlendi.

Değerli kağıt bedelleri, 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)’de yayınlandı.

Maliye Bakanlığından konuyla ilgili gelen tebliğ şu şekilde;

pasaport için gerekli belgeler

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi kapsamında;

“Bu Kanunda geçen tablodaki yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” olarak ifade edilir.”

Bu Kanunun içinde yer alan veya diğer kanunların içeriğinde bulunan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini Maliye Bakanlığı belirler.

Bu kapsamda, 210 sayılı Kanuna ekli olan Değerli Kağıtlar Tablosunda adı geçen değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tekrar belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2013 yılındaki bedelleriyle karşılaştırmalı olarak 2014 değerli kağıt harçları şu şekilde;

Değerli Kağıdın Cinsi 2013 (TL) 2014 (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 7,25 7,55
b) Beyanname 7,25 7,55
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 14,50 15,10
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 72,00 75,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 198,00 206,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 6,50 6,75
7 – Aile cüzdanları 66,00 69,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 89,00 92,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00 92,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 89,00 92,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 66,50 69,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 66,50 69,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,50 4,75
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,00 6,75

Tabloda adı geçen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik vazifesinde bulunan memurlar ile bankalarca yeni bedellerinden istenecektir.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurların halen kullandığı değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi hizmetleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılır.

2014 Değerli Kağıt Bedelleri Hakkında Yorum ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.