2. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar

2. Balkan savaşı sonrası imzalanan antlaşmalar nelerdir ? Bulgaristan kendisine karşı ittifak yapan Yunanistan ve Sırbistan’a saldırdı. Ro­manya da II. Balkan Savaşı’na katıldı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Osman­lı harekete geçip Midye-Enez sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne’yi yeniden geri aldı. Türk kuvvetlerinin Meriç nehrinin batısına geçmesine büyük devletler izin vermediler.

Bu gelişmelerden sonra Bulgaristan, Os­manlı Devleti ve Balkan devletlerine baş­vurarak barış istedi.

2. Balka Savaşı sonrası şu antlaşmalar imzalandı;

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri ara­sında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Bulga­ristan Ege Denizi ile bağlantısını devam ettir­miştir. Ancak Bulgaristan verdiği topraklardan sonra küçüldü. Ayrıca Osmanlı Devleti’nden alınan topraklar yeniden paylaşıldı.

İstanbul Antlaşması (23 Eylül 1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasın­da yapılmıştır. Edirne ve Kırklareli tekrar Osmanlı Devleti’ne verildi. Meriç nehri sınır olarak kabul edildi. Bu antlaşmayla Bulgaris­tan’daki Türk azınlığına mülkiyet ve Türkçe öğrenim hakkı ve dini özgürlük tanındı. Bu antlaşma ile Bulgaristan’daki Türkler azınlık durumuna düşmüştür.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasın­da yapılmıştır. Girit, Yanya ve Selanik’in Yunanistan’a geçişi kabul edilmiştir. Adaların durumu kesinlik kazanmamıştır. Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir. Sırbis­tan ve Karadağ ile sınırlarımız kalmadığı için barış konusu ele alınmamıştır.

2. Balkan savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar ve önemli maddeleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.